TEAM KAMPELA - Sukelluskalastus, Vedenalainen kalastus, UV-kalastus, Harppuuna kalastus, Harppuuna, Räpylä uinti, Spearfishing, Underwater hunting, Speargun, Blue water hunting, Chasse sous-marine, Pesca submarina, Spearfishing in Finland, Utten vatten fiske, UV-jakt

Team KampelaCompetitionsMeza BoardStory TellersFish Called FinnAquarium
These rules in English can be found here...


SUKELLUSKALASTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT

1. Sääntöjen sovellus
Nämä säännöt on hyväksytty Sukeltajaliitto ry:n Sukelluskalastusvaliokunnan kokouksessa 18.3.2006. Näitä sääntöjä sovelletaan Liiton alaisen valiokunnan tai sen valtuuttaman jäsenseuran järjestämissä sukelluskalastuskilpailuissa.

2. Järjestäjä
PM- ja SM-kilpailuja järjestää Valiokunta tai sen valtuuttama jäsenseura. Talousarvion SM- ja PM-kilpailujen osalta hyväksyy Valiokunta. Seurat voivat järjestää yleisiä rankingkilpailuja sovittuaan asiasta Valiokunnan kanssa. Sukeltajaliitto ry:n kilpailumääräyksiä on noudatettava.

3. Vastuu
Sukeltajaliitto ry:tä, kilpailun järjestäjiä, kilpailujohtoa tai toimitsijoita ei voida pitää vastuunalaisina kilpavarusteille koituneista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka kohtaavat kilpailijoita tai toimihenkilöitä. Kilpaileminen tapahtuu omalla vastuulla.

4. Kilpailujohto ja tuomaristo
Kilpailujohtoon kuuluvat ylituomari, sihteeri, punnitsija, turvallisuuspäällikkö ja apulaisia. Yksi henkilö voi hoitaa useampia tehtäviä, kuitenkin siten, että kilpailujohtoon kuuluu vähintään kolme henkeä. Ylituomarin mestaruuskilpailuihin nimeää valiokunta. Turvallisuuspäälliköllä tulee olla käytössään vähintään yksi nopeakulkuinen vene, hätäkutsuun tarvittavat välineet sekä ensiapuvälineet. Paikalla tulee olla riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat ylituomari, turvallisuuspäällikkö sekä kilpailijoiden edustajia. Kilpailijoiden edustajat valitaan tiedotustilaisuudessa ennen kilpailun alkua. Kilpailun tuomaristoon on kuuluttava vähintään kolme henkeä.

5. Kilpailijat
Kilpailijoiden täytyy kuulua joko Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuraan tai CMAS:n jäsenliittoon. Kilpailijalla tulee olla mukana todiste kyseisen vuoden valtion kalastuksenhoitomaksun sekä Sukeltajaliitto ry:n kilpailulisenssin maksun suorittamisesta. Nämä on esitettävä kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä.
Yli 15 mutta alle 18-vuotiailla kilpailijoilla on lisäksi oltava holhoojan kirjallinen suostumus.
Kilpailijat muodostavat kolmen tai kahden hengen joukkueita, joilla tulee olla nimetyt kapteenit. Joukkueiden määrä seuraa kohti on vapaa, ellei osanottajamäärää ole rajoitettu.
Joukkueen jäsenten tulee olla samasta seurasta, pois lukien maajoukkue.
Joukkueen kokoonpanoa ei saa kilpailujen aikana muuttaa ilman kilpailujohdon lupaa (sairastuminen, loukkaantuminen).

6. Sääntömuutokset
Kilpailun johto voi tehdä tilapäisiä muutoksia perussääntöihin, mikäli kaikki kilpailijat hyväksyvät muutokset.

7. Kilpailuaika
PM- ja SM-kilpailut pidetään kahtena päivänä. Kilpailujohto päättää kilpailuajasta vähintään tuntia ennen kilpailun suunniteltua alkamista. PM- ja SM-kilpailuissa yhteenlaskettu kilpailuaika on 6-12 tuntia. Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään huonon sään tai muun esteen takia, on kilpailu hyväksyttävä mikäli kilpailuaikaa on ollut vähintään neljä tuntia. Keskeyttämisestä päättää kilpailun johto.

8. Kilpailualue
Järjestäjä valitsee kilpailualueen. Tarkka sijainti ilmoitetaan johdon määräämällä tavalla. Alueen ulkopuolella kalastaminen johtaa pääsääntöisesti suorituksen hylkäämiseen. Kilpailualueen ylitykset viedään aina kilpailun juryn käsiteltäviksi. Mikäli jury toteaa ylityksen olleen olosuhteista johtuen tahaton voi jury jättää kilpailijan sanktiotta. Alueella käynti kilpailupäivänä ennen kilpailua on kokonaan sekä kilpailupäivää edeltävinä kolmena vuorokautena harppuunan kanssa on kielletty..

9. Varusteet
Kilpailijalla on yksi tai useampia paineilmalla, jousella tai kumilla toimivia harppuunoita, jotka ladataan kilpailijan omaa lihasvoimaa käyttäen, ilman ulkopuolista apua. Vain yksi harppuuna saa olla kerrallaan viritettynä.
Harppuunan nuolen tulee olla yksikärkinen.
Perusvälineiden lisäksi tulee kilpailijalla olla puku, painovyö, puukko ja halutessaan valaisin sekä kelluntaliivi. Kilpailijan on käytettävä värikästä (miel. hohtavan oranssi), hyvin näkyvää kelluketta, joka on varustettu joko kansainvälisellä tai A-signaali sukeltajanlipulla. Kellukkeen tulee kannattaa sukeltaja varusteineen. Kelluketta tulee liikuttaa uiden, omalla lihasvoimalla. Kellukenarun tulee olla luja. Naru kiinnitetään joko kilpailijaan tai harppuunaan.
Harppuunaa ei saa ladata eikä pitää ladattuna pinnan yläpuolella.
Maaliin tultaessa kaikkien varusteiden ja saaliin tulee olla kilpailijan mukana, ellei toisin ole määrätty.

10. Lähtö ja kilpailun päättyminen
Kilpailun lähtö ja päättyminen tapahtuu kilpailujohdon määräämällä tavalla.
Kilpailijoiden on palattava maalialueelle ennen kilpailuajan päättymistä, ellei toisin määrätä.

11. Kalastus
Kaloille ei saa aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä. Kala tulee lopettaa välittömästi pyydystämisen jälkeen. Tuomaristo voi hylätä kalan, joka on maaliin tultaessa selkeästi elossa (= ei merkkejä lopetuksesta).
Kalojen luovutus tai vaihto kilpailijoiden kesken on kielletty. Yhteistyö, pl. hätätilanne, on kielletty. Kanssakilpailijan saa sivuuttaa läheltä, tulija ei kuitenkaan saa ryhtyä kalastamaan 30 metrin säteellä toisesta kilpailijasta.
Kilpailusuoritus hylätään kokonaisuudessaan mikäli kilpailija tuo punnittavaksi kalan, joka on ollut kuollut pyydystettäessä tai joka on pyydystetty luvattomilla menetelmillä tai välineillä.
Vilpillinen kilpailu johtaa määräaikaiseen kilpailukieltoon.

12. Sijoitukset ja kansainvälinen edustus
Henkilökohtainen sijoitus ratkaistaan saalismäärän antamien pisteiden perusteella. Joukkueen sijoitus ratkaistaan yhteisen saalismäärän antamien pisteiden perusteella. Kaksipäiväisissä kilpailuissa kunkin päivän voittajalle annetaan pisteitä suhdeluku 100 ja muille kilpailupisteiden suhteessa päivän voittajan pisteisiin.
Mikäli kaksi tai useampia henkilöitä saavuttaa saman pistemäärän katsotaan voittajaksi se henkilö tai joukkue, jolla on eniten kaloja. Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa ratkaisee suurin kala.
Kilpailua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti puolen tunnin sisällä tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 10 euroa, joka maksetaan tuomaristolle protestin teon yhteydessä. Mikäli protesti hyväksytään maksu palautetaan.

Kilpailijat PM-kilpailuihin valitaan keskinäisten ranking-pisteiden perusteella. Valiokunta määrittelee kunkin kauden ranking-kilpailut SM-kilpailun ohella. Lista ranking-kilpailuista julkaistaan ennen kilpailukauden alkua. Tasapisteissä sijoitus SM-kilpailuissa ratkaisee. Ranking-pisteisiin lasketaan kilpailijan neljä parasta sijoitusta ranking-kilpailuissa.
Valiokunta voi tehdä muutoksen ranking:iin vaikuttavien kilpailujen määrään ennen kilpailukauden alkua.
Muihin kansainvälisiin edustuskilpailuihin lähetettävistä kilpailijoista päättää Valiokunta erikseen.

13. Kalat ja pisteet
Valiokunta voi päättää yksittäistä kilpailua koskevista poikkeuksista kalalajien, niiden pisteytyksen tai minimimitan osalta. Mahdolliset poikkeukset on ilmoitettava tiedotustilaisuudessa ennen kilpailun alkua.
Kilpailujärjestäjä vastaa siitä, että saaliskalat käytetään hyödyksi hyväksyttävällä tavalla, esim. lahjoituksina päiväkotiin, vanhustenkotiin tai syömällä paikan päällä.

Kalojen pisteytys:
KalaPist. Minimimitta
Kampela6 22 cm (Dödören cup 25 cm)
Piikkikampela6 30 cm
Säynävä0 30 cm
Ankerias6 40 cm
Ahven6 22 cm
Kiiski6 18 cm
Silakka6 20 cm
Sorva6 22 cm
Särki6 22 cm
Turska6 30 cm
Made6 30 cm
Lahna6 35 cm
Kuha6 37 cm
Hauki6 42 cm (max. 5 kpl suurinta)
Nokkahauki6 42 cm
Muut särkikalat6 22 cm
Siika15 30 cm
Kirjolohi15 30 cm
Taimen15 50 cm
Lohi15 60 cm

Kalapisteiden lisäksi annetaan painopisteitä; 1 piste jokaiselta alkavalta 100 grammalta. Kaikki saman lajin kalat punnitaan kerrallaan (= vain yksi yhteispaino per laji). Yhdestä kalasta annetaan korkeintaan 30 painopistettä (3 kg).

Lisäksi annetaan kalalaji/bonus pisteitä:
Kalalaji pisteet
3 erilaista 15 pistettä
4 erilaista 25 pistettä
5 erilaista 35 pistettä
6 erilaista 45 pistettä
7 erilaista 55 pistettä
8 erilaista 65 pistettä
jne...

Kaikki kalat osallistuvat suurin kala-kilpailuun. Muista mahdollisista saaliskaloista päättää kilpailun johto.

Ranking-pisteet:
Voittajalle annetaan rankingpisteitä 100 (suhdeluku) ja muille pisteiden perusteella suhteutettuna voittajan pisteisiin. Kaikki kalaa saaneet saavan rankingpisteitä. SM kilpailujen rankingpisteet kerrotaan kertoimella 1,3. Ranking-pisteisiin lasketaan kilpailijan neljä parasta sijoitusta ranking-kilpailuissa


Nämä säännöt löytyvät myös tulostettavana PDF-tiedostona (104 kB):
060318_Spearfishing_rules_FIN.pdf


Sukelluskalastus, Vedenalainen kalastus, UV-kalastus, Harppuuna kalastus, Harppuuna, Räpylä uinti, Spearfishing, Underwater hunting, Speargun, Blue water hunting, Chasse sous-marine, Pesca submarina, Spearfishing in Finland, Utten vatten fiske, UV-jakt