plankton

Keskustelua suomeksi. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä aiheita ja keskustella.

Moderator: Maza

UROSHIRVI
Posts: 3
Joined: 25.4.2013 18:15:27

plankton

Postby UROSHIRVI » 21.8.2013 0:26:24

Tulossa ennuste ehkä kaikkien käyttöön mihin plakton pakkautuu/kulkeutuu eri vuoden aikona! Mahtavaa tietoa!

Plankton

Itämeren kasvi- ja eläinplanktonlajistoa ja runsautta seurataan avomerellä kerran vuodessa otettavilla näytteillä. Näytteet otetaan elokuussa, jolloin planktonin runsaus on huipussaan.
Veden suolapitoisuus ja lämpötila sekä rehevöityminen ja kalastus vaikuttavat planktonyhteisöjen lajistokoostumukseen, lajien kokoon ja runsauteen. Vaikutukset voivat tapahtua joko suoraan (suolapitoisuus säätelee lajien esiintymistä) tai välillisesti (kalastus vaikuttaa kaloihin, joiden väheneminen vaikuttaa niiden ravintoon eli eläinplanktoniin). Planktonseuranta antaa tietoa meren ravintoverkkojen toiminnasta ja ihmistoiminnan (mm. ravinnekuormitus ja ilmastonmuutos) vaikutuksista meriekosysteemissä.
Kasviplanktonnäytteet otetaan pienisilmäisellä haavilla sekä vesinäytteistä, ja ne säilötään Lugol-säilöntäaineeseen. Kasviplankton on hyvin pienikokoista, ja siksi näytteet analysoidaan laboratoriossa käänteismikroskoopin suurten suurennosten avulla.
Eläinplanktonnäytteet otetaan monimetrisellä haavilla, jonka silmäkoko on kasviplankton haavin silmäkokoa suurempi. Näytteet otetaan erikseen vesipatsaan eri osista. Näytteet jaetaan pohjan, suolaisuuden harppauskerroksen, lämpötilan harppauskerroksen ja pinnan välisiin osiin. Ne säilötään formaliini-säilöntäaineeseen ja lasketaan laboratoriossa käänteismikroskoopilla.

Return to “Yleistä”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests